Kế hoạch tháng 10/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 10/2017

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018 của nhà trường và kế hoạch chỉ đạo tháng 10/2017 của phòng GD&ĐT Bảo Lộc, trường THCS Lộc Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2017 như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm ngày 15/10 (Ngày Bác Hồ giử thư lần cuối cho ngành GD), ngày 20/10( Ngày phụ nữ Việt Nam), Tuần lễ học tập suốt đời từ 2/10 đến 8/10 với chủ đề: “ Học tập để phát triển quê hương đất nước ”, ngày phòng cháy chữa cháy 4/10.

- Duy trì tốt nề nếp, nội quy nhà trường trong CB, GV, NV và học sinh. Đôn đốc, nhắc nhỡ CB, GV, NV và học sinh tham gia tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua do nhà trường phát động (Đợt thi đua I).

2. Công tác chuyên môn dạy và học:

- Thực hiện dạy và học theo đúng thời khóa biểu và chương trình bộ môn. Phân công dạy thay, dạy bù kịp thời đảm bảo chương trình các bộ môn theo quy định.

- Triển khai thực hiện công văn của Sở GD&ĐT về các nhiệm vụ CM trọng tâm năm học 2017-2018 đối từng bộ môn đến CB, GV. Phó HT CM và tổ trưởng CM chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay từ đầu tháng.

- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng HSG lớp 9 theo lịch học hàng tuần. Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường vào cuối tháng 10/2017 để thành lập đội tuyển chính thức.

- Thống kê danh sách học sinh yếu kém các bộ môn để tổ chức phụ đạo. Hình thức phụ đạo lồng ghép trong các tiết học và tổ chức phụ đạo theo lịch của nhà trường đối với các môn Toán, Anh , Văn. Tổ trưởng CM chỉ đọa GVBM thực hiện. Phó HT CM xây dựng kế hoạch phụ đạo toàn trường.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ các bộ môn chung toàn khối theo kế hoạch. Phó HT CM phối hợp các tổ trưởng CM phân công và theo dõi giáo viên thực hiện.

- Đôn đốc HS tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2017-2018 theo kế hoạch của các cấp tổ chức. Phó HT CM và tổ trưởng CM theo dõi kiểm tra đôn đốc và phối hợp với GVBM, CMHS thực hiện.

- Phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch thi GVG cấp trường, tuyển chọn GVG dự thi cấp thành phố, thi GVCN giỏi các cấp theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT. Thi GVG cấp trường hoàn thành trong tháng 10-11/2017, thi GVCN giỏi hoàn thành cuối học kỳ I. Phó HTCM tham mưu HT thành lập Hội đồng tổ chức các cuộc thi theo quy định. Tổ trưởng CM, BCH công đoàn động viên, đôn đốc GV tham gia tích cực.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, các chỉ tiêu cá nhân theo kế hoạch. Thực hiện công tác kiểm tra CM của GV theo kế hoạch.

- Các tổ CM xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện: Dạy học theo chủ đề tích hợp váo cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2017.

- Hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân, của tổ, của trường theo quy định.

3. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp - Hoạt động phong trào:

- Thực hiện giáo dục ngoài giờ theo chủ điểm tháng 10: “ Chăm ngoan học giỏi” với các nội dung: Giới thiệu thư  Bác Hồ, ký giao ước thi đua học tập tốt, tìm hiểu các tấm gương hiếu học, văn nghệ….=> GVCN triển khai thực hiện cho lớp theo các nội chủ điểm. TPT phối hợp với các GVCN được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm GDNG của tháng hàng tuần.

- Tổ chức tuyên truyền về các ngày lễ trong tháng. Phát động CB, GV, NV và HS tham gia tích cực tuần lể học tập suốt đời với chủ đề: “ Học tập để phát triển quê hương đất nước ”  từ 2/10-8/10 vào tiết chào cờ ngày 2/10/2017 và treo băng rôn cổng trường.

- Tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy hưởng ứng ngày phòng cháy chữa cháy 04/10 trong CB,GV và học sinh.

- Tổ chức tập luyện đội tuyển dự thi Aerobic theo công văn của Phòng GD&ĐT => Tpt, Chi đoàn kết hợp với GVCN các lớp chọn học sinh tham gia và tổ chức tập luyện.

- Tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh nhân dịp Tết trung thu vào ngày thứ 2 ( 2/10/2017) vào lức 14h30 tại sân trường. Thành phần tham dự tất cả CB,GV,NV và học sinh cùng với con em của CB,GV,NV. Phụ trách tổ chức BCH Công đoàn, Tổng phụ trách đội, GVCN và BĐD CMHS các lớp.

4. Công tác lao động vệ sinh, hướng nghiệp dạy nghề, công tác y tế trường học:

- Duy trì công tác vệ sinh trực nhật hàng ngày của các lớp - Vệ sinh lớp trực tuần theo phân công.

- Thường xuyên nhắc nhỡ kiểm tra công tác vệ sinh nhà vệ sinh, vệ sinh nước uống của HS. TPT kết hợp cùng nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh kiểm tra hằng  ngày.

- Tổ chức cắt cỏ, tỉa bồn cây và xử lý chổ đổ rác phía sau sân thể dục đảm bảo vệ sinh => Thầy Hiếu phân công lớp thực hiện.

- Duy trì hoạt động phòng y tế hàng ngày. Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết theo quy định 2 lần / tuần trên loa phát thanh.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng y tế, của hội chữ thật đỏ - phối hợp Liên đội thành lập đội xung kích chữ thật đỏ trong trường học ( Lập DS tham mưu HT ra quyết định thành lập)

- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, sổ khám sức khỏa học sinh.

5. Công tác thi đua khen thưởng

- Tiếp tục đôn đốc CB,GV,NV và HS tham gia tích cực đợt thi đua I ( từ 22/8-20/11) do nhà trường và Công đoàn phát động từ đầu năm.

- Hoàn thành đăng ký thi đua theo năm học đối với các cá nhân, tập thể trước ngày 3/10/2017 ( Đăng ký GVG các cấp, GVCN Giỏi, danh hiệu thi đua cá nhận, đề tài SKKN,GPHI….). Các tổ CM triển khai cho CB, GV, NV đăng ký và nộp kết quả về HĐTĐ trường ( 3/10/2017).

- Phân công theo dõi thi đua hàng ngày - Tổng hợp báo cáo kết quả thi đua, hàng tháng, đợt thi đua theo quy định - Họp Ban  thi đua theo dõi thi đua gồm BGH - TPT - TT- BCT Công đoàn vào cuối tháng 10/2017.

- Xây dựng kế hoạch thi đua năm học 2017- 2018 và báo cáo tổng kết thi đua năm học 2016- 2017 trình hội nghị CB,CC,VC ngày 8/10/2017. Chủ tịch Công đoàn thực hiện.

6. Công tác xây dựng cơ sở vật chất - TBDH - Thư viện:

Thường xuyên kiểm tra theo dõi việc bảo quản và sử dụng CSVC, trang thiết bị dạy học của CB,GV,NV và học sinh các lớp. Phó HT - TPT - GVCN - Bảo vệ thực hiện thường xuyên.

- Giáo viên bộ môn tin học tăng cường công tác quản lý HS học thực hành nghiêm túc, bảo quản tốt máy móc trang thiết bị trong phòng.

- Duy trì hoạt động hàng ngày của thư viện, các phòng bộ môn. Cập nhật kịp thời các loại hồ sơ sổ sách theo dõi quản lý hàng ngày.

- Thư viện triển khai tuyên truyền trong CB, GV, NV và học sinh về tuần lể học tập suốt đời theo chủ đề.

7. Công tác chủ nhiệm:

- Duy trì nề nếp chủ nhiệm, nề nếp học sinh hàng ngày theo quy định.

- Tổ chức giáo dục NGLL cho HS lớp chủ nhiệm theo chủ điểm tháng 10.

- Hoàn thành các loại hồ sơ chủ nhiệm theo quy định đầy đủ, chính xác. Nhà trường kiểm tra hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm vào cuối tháng 10/2017.

- Cập nhật các thông tin học sinh của lớp chủ nhiệm vảo phần mền quản lý học sinh sau khi nhà trường đã phân quyền.

- Tiếp tục đôn đốc và thu các khoản tiền HS đầu năm học và hồ sơ miễn giảm nộp về KT - TQ.

8. Công tác tài chính kế toán:

- Hoàn thành đầy đủ, kịp thời thu chi hàng ngày theo quy định.

- Tập hợp các loại hồ sơ miễn giảm học phí của HS các lớp. Hướng dẫn học sinh viết đơn xin hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

- Tập hợp hồ sơ thanh toán phép hè cho CB, GV, NV và thanh toán theo quy định.

- Chuẩn bị báo cáo công khai tài chính trong Hội nghị CB, CC, VC năm học 2017-2018 về các loại quỹ trong năm học 2016-2017.

- Tổ chức thu các khoản tiền đầu năm học theo quy định của học sinh. Thực hiện ghi chứng từ đầy đủ đúng quy định.

- Dự trù kinh phí tổ chức hội nghị CB, CC, VC năm học 2017-2018.

9. Một số công tác khác:

-  Tổ chức hội nghị CB, CC, VC năm học 2017-2018 vảo ngày 8/10/2017 => Học sinh được nghỉ học.

- Các nhóm phổ cập hoàn thành cập nhật số liệu phổ cập giáo dục theo quy định đã được phân công.

- Công đoàn tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày 20/10 theo chỉ đạo của công đoàn ngành GD.

-  Cập nhật các số liệu năm học 2017-2018 vảo phần mền VNPT => Thầy Nguyên và Văn thư phân quyền theo phân công của nhà trường.

- Phân công theo dõi thi đua theo mã hóa thi đua cụ thể.

1. Ban chấp hành công đoàn: Nề nếp nội quy cơ quan - HĐ đoàn thể.

                   + Buổi sáng: Cô Thảo - Cô Phiến

                   + Buổi Chiều: Cô Hường - Cô Hạnh

2. Thư ký HĐ - Tổ trưởng theo dõi các nội dung theo quy định

3. BGH nhà trường theo dõi chung và giá sát các bộ phân được phân công theo dõi. Các bộ phận theo dõi cuối tháng nộp báo cáo theo dõi về HĐTĐ nhà trường ( Thầy Học - C Thư)

                                                                             

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay8,866
  • Tháng hiện tại143,263
  • Tổng lượt truy cập17,764,364
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây