Danh mục SGK lớp 6,7,8 năm học 2023-2024 tại trường THCS Lộc Sơn

Danh mục SGK lớp 6,7,8 năm học 2023-2024 tại trường THCS Lộc Sơn

 •   12/06/2023 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 16542
 •   Phản hồi: 0
Lễ tổng kết năm học 2022-2023

Lễ tổng kết năm học 2022-2023

 •   05/06/2023 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

 •   09/03/2023 10:14:00 PM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN SGK 8

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN SGK 8

 •   09/03/2023 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 797
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ quyết định 556/QĐ - UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành tiêu chí lựa chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ- BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ hướng dẫn số 122/SGDĐT-GDTrH ngày 1/2/2023 của Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 Chương trình GDPT2018;
Căn cứ hướng dẫn số 54/ PGDĐT –THCS ngày 13/2/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc về việc hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 8 Chương trình GDPT2018;
Trường THCS Lộc Sơn xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất lựa chọn SGK lớp 8 Chương trình GDPT2018 năm học 2023 – 2024 như sau:
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024

 •   09/03/2023 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020 – 2025 của UBND thành phố Bảo Lộc;
Căn cứ vào kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 và thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp;
Căn cứ công văn hướng dẫn số 86/ PGD&ĐT ngày 23 tháng 2 năm 2023 của phòng Giáo dục &Đào tạo Bảo Lộc V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2023 – 2024;
Trường THCS Lộc Sơn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:
QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 2022 - 2023

QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 2022 - 2023

 •   15/10/2022 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0
QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BGH & BCH CÔNG ĐOÀN

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BGH & BCH CÔNG ĐOÀN

 •   15/10/2022 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 1824
 •   Phản hồi: 0
QUY CHẾ LÀM VIỆC

QUY CHẾ LÀM VIỆC

 •   15/10/2022 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 754
 •   Phản hồi: 0
QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023

 •   15/10/2022 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 1083
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI 2022 - 2023

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI 2022 - 2023

 •   15/10/2022 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 1211
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch truyền thông trường THCS Lộc Sơn năm học 2022 - 2023

Kế hoạch truyền thông trường THCS Lộc Sơn năm học 2022 - 2023

 •   12/10/2022 12:02:00 AM
 •   Đã xem: 1010
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023

Kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023

 •   12/10/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Tập trung học sinh Năm học 2022 - 2023

Thông báo Tập trung học sinh Năm học 2022 - 2023

 •   19/08/2022 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Danh mục Sách giáo khoa lớp 7 tại trường THCS Lộc Sơn năm học 2022-2022

Danh mục Sách giáo khoa lớp 7 tại trường THCS Lộc Sơn năm học 2022-2022

 •   22/06/2022 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 Năm học: 2022 - 2023

Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 Năm học: 2022 - 2023

 •   30/03/2022 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Lựa chọn được bộ sách giáo khoa có hình thức sinh động, tạo cảm hứng học tập cho học sinh; đảm bảo tính chính xác, khoa học, logic, tính thực tiễn gắn kết với cuộc sống; phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng lực của học sinh; thể hiện được tính sáng tạo, tính tự học, tính hội nhập.
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và chỉ tiêu chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2022-2030

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và chỉ tiêu chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2022-2030

 •   30/03/2022 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và chỉ tiêu chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2022-2030
Kế hoạch truyền thông về giáo dục năm học 2021-2022

Kế hoạch truyền thông về giáo dục năm học 2021-2022

 •   30/03/2022 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022

Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022

 •   09/11/2021 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây