Kế hoach tháng 1/2019

Thứ hai - 14/01/2019 19:08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG: 01/2019

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 của nhà trường và kế hoạch chỉ đạo tháng 01/2019 của phòng GD&ĐT Bảo Lộc, trường THCS Lộc Sơn xây dựng kế hoạch thực hiên nhiệm vụ tháng 01/2019 như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng

           - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày (9/1) ngày học sinh sinh viên, 3/02 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- Quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên các nội dung giáo dục NGLL theo chủ điểm tháng 1-2: “Mừng Đảng - Mừng Xuân”.

- Tham gia tích cực có chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua đã phát động đầu năm học trong đó đặc biệt các nội dung thi đua đợt thi đua thứ 3 từ 1/1/2019 đến 26/3/2019.

- Duy trì nghiêm túc nề nếp, nội quy nhà trường, các quy chế, quy tắc trong sinh hoạt và làm việc hàng ngày.  

2. Công tác chuyên môn dạy và học

           - Duy trì nề nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thời khóa biểu, chương trình dạy học các bộ môn theo quy định ngay tuần đầu kỳ 2 - tuần 20 ( 01/01/2019).

           - Bố trí, sắp sếp lại chuyên môn,TKB trong học kỳ II, kịp thời phù hợp với tình hình đội ngũ giáo viên nhà trường ngay đầu học kỳ II. Phó hiệu trưởng chuyên môn phối hợp các tổ chuyên môn thực hiện và thông báo đến từng cán bộ giáo viên để thực hiện nghiêm túc.

          - Các tổ chuyên môn phân công dạy thay kịp thời, sắp xếp dạy bù các ngày nghỉ lễ đảm bảo chương trình dạy và học theo quy định.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kì 2 năm học 2018-2019 của chuyên môn nhà trường và các tổ chuyên môn. Thời gian hoàn thành trước 10/01/2019. Triển khai đầy đủ cho giáo viên trong tổ để thực hiện.

          - Hướng dẫn và theo dõi học sinh giỏi dự bồi dưỡng thi học sinh giỏi cấp tỉnh theo lịch học của phòng GD-ĐT tại trường Nguyễn Văn Trỗi từ ngày 7/01/2019. GVBM ghi và thông báo cho học sinh các bộ môn được tuyển chọn.

          - Các tổ CM triển khai thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn học kì 2 theo kế hoạch chuyên môn đã đề ra.

          - Kiểm tra và đôn đốc giáo viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch BDTX của cá nhân theo các chủ đề tự chọn. Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá vào cuối tháng 5/2019.

          - Các bộ phận các tổ chuyên môn rà soát lại các hồ sơ sổ sách theo quy định và kịp thời kiểm tra nhắc nhỡ giáo viên thực hiện nghiêm túc. Thời gian trước ngày 10/01/2019 để chuẩn bị đoán đoàn kiểm tra chuyên nganh củ phòng GD&ĐT Bảo Lộc ngày 15,16,17/01/2019.

3. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động phong trào

           - Thực hiện nội dung giáo dục NGLL tháng 1-2/2019 theo chủ đề của tháng 1-2:  “Mừng Đảng, Mừng Xuân ”. Các nội dung giáo dục tập trung vào: Kể chuyện gương sáng Đảng viên; văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân, tìm hiểu về truyền thống của Đảng...

- Tiếp tục phân công GVCN các lớp thực hiện hoạt động GDNGLL thông qua các hoạt động ngoại khóa dưới cờ theo khối sáng - chiều => Giáo viên chủ nhiệm các lớp được phân công phối hợp với tổng phụ trách thực hiện. Lưu ý: Chương trình và nội dung phải được nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.

Khối sáng:.................................................

Khối chiều:.................................................

          - Tổ chức Lễ trưởng thành Đội cho các đội viên lớp 9 theo đúng quy định. Tổng phụ trách cùng với BCH Chi đoàn triển khai thực hiện trong tháng 01/2019. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho các đội viên lớn tuổi tiêu biểu để xét kết nạp Đoàn viên vào dịp 26/3/2019.

          - Duy trì tốt các nề nếp nội quy và các quy định hàng ngày. Thực hiện nghiêm túc giờ giấc, sinh hoạt 15p, múa dân vũ giữa giờ, đồng phục, xếp hàng…Tăng cường công tác theo dõi kiểm tra của TPT, của sao đỏ hàng ngày. Tổ chức nghiêm túc các tiết sinh hoạt giờ chào cờ, các giờ sinh hoạt Đội.

          - Phát động đợt thi đua thứ 3 năm học 2018-2019 từ 02/01/2019 = >26/3/2019, Công Đoàn, Liên đội xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động vào đầu tuần lể 7/1/2019. Duy trì nghiêm túc công tác theo dõi thi đua của sao đỏ hàng ngày.

4. Công tác lao động - Hướng nghiệp dạy nghề - y tế trường học

          - Duy trì công tác vệ sinh lớp trực, vệ sinh trực nhật hàng ngày.

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhỡ thường xuyên về công tác vệ sinh trường, lớp, vệ sinh nhà vệ sinh, vệ sinh nước uống. Tổ chức lao động tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên nhà trường chuẩn bị đón đoàn thanh tra và nghỉ tết nguyên đán.

- Duy trì mở cửa hàng ngày phòng y tế - Tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh.(1 lần trong tuần). Y tế phối hợp với GVCN làm thẻ học sinh cho học sinh lớp 6 để sử dụng khám BHYT.

- Phối hợp với GVCN đôn đốc học sinh mua BHYT đảm bảo tỉ lệ 100% học sinh theo quy định. Lập danh sách học sinh chưa mua bảo hiểm y tế theo từng lớp gửi về nhà trường trước ngày 7/1/2019. Dnah sách học sinh đã được địa phương cấp thẻ.

- Thực hiện dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo chương trình quy định.

5. Công tác chủ nhiệm

- Duy trì nghiêm túc nề nếp chủ nhiệm hàng ngày theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện giáo dục NGLL theo chủ điểm tháng 1,2 cho học sinh lớp CN với các nội dung như trên.

- Hướng dẫn và đôn đốc học sinh lớp CN tham gia tốt các nội dung thi đua đợt 3 năm học 2018-2019.

- Hoàn thành và cập nhật đầy đủ kịp thời hồ sơ sổ sách chủ nhiệm, VNPT trước ngày 7/01/2019 để nhà trường tiến hành kiểm tra. Phân công kiểm tra: C. Châu kiểm tra các số liệu trên VNPT, các hồ sơ khác hiệu trưởng kiểm tra.

- GVCN 9 phối hợp với TPT, Chi đoàn làm lễ trưởng thành Đội cho học sinh và theo dõi giới thiệu học sinh tiêu biểu dự lớp đối tượng Đoàn vào tháng tới.

- GVCN lớp 9 có học sinh tham gia dự bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh tại Nguyễn Văn Trỗi đôn đốc nhắc nhỡ các em tham gia bồi dưỡng nghiêm túc đầy đủ theo lịch học từng bộ môn và thông báo cho CMHS.

6. Công tác xây dựng CSVC - Thư viện - Đồ dùng dạy học

- Tổ chức tu sửa CSNC bàn ghế các phòng học, phòng làm việc, phòng dạy UDCNTT vào đầu học kỳ II => phó hiệu trưởng CSVC lên kế hoạch và triển khai thực hiện ngay đầu học kỳ.

- Hoàn thành công tác kiểm kê CSVC năm 2018 theo quy định => Phó hiệu trưởng và kế toán và bộ phận hành chính thực hiện hoàn thành trong tuần 1/ tháng.

- Tổ chức thanh lý CSVC bị hư hỏng không còn sử dụng được sau kiểm kê => Phó hiệu trưởng, kế toán thống kê các tài sản hư hỏng và liên hệ các cấp có thẩm quyền để tham mưu hiệu trưởng ra quyết định thực hiện theo đúng quy định. Bố trí sắp xếp CSVC, bàn ghế ở các hành lang gọn gàng, khoa học.

- Thư viện, TBDH duy trì hoạt động phục vụ giáo viên và học sinh hàng ngày, đảm bảo tốt cho dạy và học các bộ môn.

- Thực hiên bàn giao các tài sản CSVC, thiết bị dạy học trang bị mới cho các phòng học, phòng thực hành, phòng bộ môn cho các lớp, cho cán bộ, giáo viên phụ trách quản lí và vào sổ tài sản.

- Tổ chức nghiệm thu công trình nâng cấp sân thể dục, lắp đặt ti vi phòng học, hệ thống âm thanh... theo đúng quy định.

7. Công tác tài chính kế toán

- Thực hiện nghiêm túc đầy đủ  hồ sơ quyết toán ngân sách, học phí năm 2018 và các báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Hoàn thành công tác kê khai tài sản năm 2018 theo quy định đối với HT,PHT,KT.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm kê tài sản CSVC năm 2018 và cập nhật vào sổ tài sản 2018 đầy đủ kịp thời theo đúng quy định.

- Lập hồ sơ thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định trình cấp có thẩm quyền để tổ chức thanh lý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các khoản thu theo quy định trong năm học.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 - Kế hoạch tài chính 2019.

- Tập hợp hồ sơ xét nâng lương, phụ cấp thâm niên để thực hiện chế độ nâng lương - phụ cấp thâm niên tháng 1/2019.

          8. Một số công tác khác:

          - Thực hiện kịp thời các báo cao cuối học ký I về phòng GD&ĐT theo quy định. => Văn thư và các bộ phận được phân công thực hiên.

          - Tập hợp đầy đủ hồ sơ sổ sách về phổ cập giáo dục chuẩn bị cho kiểm tra của cấp trên.

          - Thực hiện bổ sung giáo viên theo kế hoạch sau khi có ý kiến của UBND thành phố Bảo Lộc.

          - Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của phòng GD&DT Bảo Lộc vào ngày 15/01/2019 đến ngày 17/01 2019.

          Trên đây là nội dung kế hoạch công tác tháng 01/2019, yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc.

                                                             

                                                                  HIỆU TRƯỜNG

                         

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây