KẾ HOẠCH THÁNG 9/2016

Thứ hai - 05/09/2016 08:26
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2016
 
1. Công tác chính trị tư tưởng:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9- Lễ khai giảng năm học mới:  2016-2017 (5/9). Tháng ATGT (9/2016), chủ điểm truyền thống nhà trường;
- Thực hiện nghiêm túc các nề nếp nội quy nhà trường, tham gia tích cực các hoạt động ửng hướng tháng ATGT, chủ điểm truyền thống nhà trường.
- Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua đầu năm học do nhà trường và các cấp phát động.
- Tham gia đầy đủ, có chất lượng học chính trị, tập huấn chuyên môn theo quy định của phòng , của Sở GD&ĐT.
2. Công tác chuyên môn dạy và học:
- Tổ chức dạy và học theo đúng chương trình và TKB hàng ngày ở tất cả các bộ môn. Ổn định và duy trì các nề nếp dạy và học trong CB,GV và HS.
- Triển khai xây dựng kế hoạch CM học kỳ I và năm học trên cơ sở các chỉ tiêu năm học đã được HĐT thông qua. Các tổ CM, Phó HT CM dự thảo kế hoạch và triển khai đến từng GV góp ý thống nhất. Thời gian hoàn thành KH trong tháng 9/2016.
- Triển khai thực hiện các cuộc thi đến CB,GV và HS do các cấp tổ chức như: Olymipic Toán, Olymipic anh …Phó HT giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ CM phân công GV hướng dẫn HS tham gia. Các tổ chuyên môn phân công GV tham gia các cuộc thi đối với GV. Thời gian thực hiện theo đúng  quy định đối với từng cuộc thi( Lưu ý: Đối với HS các khối  phải có phân công GV phụ trách hướng dẫn theo dõi HS thi hàng tuần.).
- Tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng HSG khối 9 vào trung tuần tháng 9. PHó HT cùng các tổ nhóm bộ môn tuyển chọn và lập danh sách HS tham dự các bộ môn để bồi dưỡng. Phân công GV tham gia bồi dưỡng. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể thời lượng bồi dưỡng tử 2- 4 tiết/môn/tuần.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân, các tổ CM, của nhà trường năm học 2016-2017. Nội dung KH phải đầy đủ 3 nội dung theo quy định ( Học chính trị hè - Tập huấn CM theo kế hoạch của phòng, sở - Nội dung tự chọn theo hướng dẫn) của phòng và sở. Thời gian từ tháng 8/2016 - 7/2017. Tổ trưởng hướng dẫn tổ viên thực hiện.
- Triển khai thực hiện các chỉ tiên CM cá nhân, của tổ theo KH như dự giờ, thao giảng, dạy ứng dụng CNTT. Các nhóm bộ môn hoàn thành thống nhất chương trình bộ môn năm học 2016-2017. Phó HT, các tổ CM kiểm tra rà soát tham mưu HT phê duyệt và tuần I tháng 9.
- Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT đối với khối 7,8,9 các môn toán - văn - anh. Phó HT xây dựng KH thực hiện cụ thể và triển khai trong tháng 9/2016.
- Triển khai thực hiện kịp thời các loại hồ sơ sổ sách - Giáo án theo đúng quy định ngay đầu năm học ( Quy định của nhà trường)
- Hướng dẫn GV thực hiện đúng các quy định về dạy thêm – học thêm.
3. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp – Hoạt đông phong trào 
- Thực hiện các nội dung  giáo dục NGLL theo chủ diểm tháng 9/2016 cụ thể: giáo dục HS về truyền thống nhà trường - Tuyên truyền về tháng ATGT. Hình thức thực hiện: Tìm hiểu truyền thống nhà trường – Tổ chức tuyên truyền luật GTĐB, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ điểm…TPT xây dựng KH và tham mưu nhà trường để thực hiện ( phối hợp với GVCN).
- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 theo đúng kế hoạch với các nội dung quy định vào ngày 5/9(lúc 7h30) Các bộ phận theo sự phân công của nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc ( có bảng phân công kèm theo)
- Liên đội triển khai xây dựng KH nhỏ của đội theo chỉ đạo của  hôi đồng đội thành phố. Hình thức có thể mua heo đất, thu gom phế liệu, Chi tiêu 20.000đ/năm học/ đội viên. TPT xây dựng KH trình HT để thực hiện sau đại hội Liên đội.
- Tổ chức quyên góp tặng quà  cho HS nghèo khó khăn tết trung thu theo từng đơn vị lớp học, chỉ tiêu từ 5 phần quà trở lên. Các chi đội báo cáo kết quả về tổng phụ trách sau ngày 15/9/2016.
4. Công tác lao động vệ sinh, hướng nghiệp dạy nghề, công tác y tế trường học:
- Tổ chức cho HS lao động tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường đảm bảo sạch sẽ trước và sau lễ khai giảng năm học.  PHT cơ sở vật chất phân công các lớp thực hiện.
- Duy trì công tác vệ sinh trực nhật hàng ngày các lớp, vệ sinh lớp trực tuần. Sao đỏ tăng cường kiểm tra theo dõi hàng ngày kết hợp với nhân viên y tế nhà trường.
- Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh nhà vệ sinh, vệ sinh nước uống hàng ngày đối với HS. Thường xuyên làm vệ sinh nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ. Phân công phó HT CSVC và nhân viên y tế kiểm tra thường xuyên.
- Y tế tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết (Áp pích, phát thanh hàng ngày 2 lần /tuần. Tổ chức phun thuốc diệt khuẩn trong khuôn viên nhà trường. Nhân viên y tế xây dựng KH thực hiện cụ thể trong tháng.
- Duy trì hoạt động phòng y tế hàng ngày, kịp thời bổ sung các loại thuốc và trang thiết bị y tế để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác KCB ban đầu tại trường - Chăm sóc và quản lý tốt  HS đau ốm trong buổi học, phối hợp kịp thời với CMHS khi thấy cần thiết  (phụ huynh khi đến trường chỉ ở tại phòng y tế không đến các lớp học)
- Kiện toàn đội xung kích Hội CTĐ trong CBGV và HS và xây dựng KH hoạt động của hội CTĐ theo hướng dẫn của các cấp. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2016. Chú trọng phối hợp với TPT, GVCN, Chi đoàn, công đoàn.
- Xây dựng và triển khai thực hiện KH  hướng nghiệp dạy nghề năm học 2016-2017 từ tháng 9/2016. Phó HT CSVC thực hiện và kiềm tra thường xuyên đảm bảo chương trình hướng nghiệp hàng tháng theo quy định đối với lớp 9. Phối hợp với TTDN quản lý theo dõi học nghề của HS lớp 8 tại trung tâm kịp thời đảm bảo chỉ tiếu đề ra.
- Tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường vào tuần 2/tháng 8 theo kết hoạch.
5. Công tác ANTT phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn XH
- Thường xuyên quán triệt cho HS thực hiện tốt nề nếp nội quy của nhà trường thông qua SH lớp , SH dưới cờ đầu tuần ( TPT, BGH, GVCN thực hiện)
- Tăng cường và duy trì thường xuyên công tác theo dõi kiểm tra của đội sao đỏ hàng ngày về công tác ANTT trong nhà trường.
- Bảo vệ nhà trường thường xuyên kiểm tra theo dõi công tác ANTT trong nhà trường, trước cổng trường phối hợp với đội sao đỏ - công an phường giữ vững ANTT an toàn trong nhà trường. tham mưu kịp thời cho nhà trường để xử lý khi có sự cố xảy ra. Lập sổ nhật ký ANTT hàng ngày.
- Đoàn TN và Liên đội thành lập đội xung kích về ANTT phòng chống bạo lực đường, các TNXH trong trường học. Tham mưu nhà trường ra quyết định thành lập và đưa vào hoạt động tháng 9/2016 ( Đ/c Châu và  đ/c Tuấn thực hiện)
6. Công tác xây dựng cơ sở vật chất – TBDH – Thư viện:
- Tổ chức nghiệm thu các hợp đồng tu sữa trong hè 2016 ( Thành phần: HT, P HT CSVC, TTND, BV, KT)
- Xây dựng KH mua sắm, sữa chữa, xây dựng CSVC trong năm học 2016-2017 từ nguồn quỹ vận động XHH. Xây dựng KH và trình các cấp phê duyệt theo đúng quy định các loại quỹ sau khi có sự thống nhất của CMHS.
- Tổ chức lặp đặt hệ thống rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, phòng y tế. Thời gian tháng 9/2016 Tuần I.
- Bàn giao CSVC các phòng học, phòng làm việc cho các lớp, các cá nhân bảo quản và sử dụng. PHT lập sổ theo dõi và thực hiện từ tuần I tháng 9.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC cho lễ khai giảng năm học (5/9) theo phân công của nhà trường.  Phó HT kiểm tra đôn đốc các bộ phận được phân công.
- Triển khai xây dựng phòng truyền thống nhà trường tại phòng mới.
- Các phòng Thư viện, phòng bộ môn, TBDH duy trì các hoạt động dạy học phục vụ cho GV và HS hàng ngày. Lập đầy đủ kịp thời các loại sổ sách và cập nhật các thông tin kịp thời  chính xác các số liệu.
- Thư viện – TBDH xây dựng KH hoạt động của HKI , cả năm học với các chỉ tiêu CM cụ thể gửi về PHT phụ trách phê duyệt trong tháng 9 (các chỉ tiêu phải có số liệu cụ thể)
- Phối hợp CB,GV chuẩn bị tốt các trang thiết bị, ĐDDH cần thiết cho ngày thứ 7 hàng tuần ( nhân viện TV, TBDH nghỉ ngày thứ 7) đảm bảo chất lượng dạy và học các bộ môn, các phòng thực hành, phòng bộ môn.
7. Công tác thi đua.
- Xây dựng KH thi đua năm học 2016-2017theo hướng dẫn của các cấp. CT Công đoàn triển khai thực hiện trong tháng 9/2016 trình HĐ thi đua vào đầu tháng 10/2016.
- Xây dựng mã hóa thi đua 2016-2017 và triển khai đến CB,GV,NV vào đầu tháng 9/2016 để thực hiện.
- Tổ chức cho các cá nhân, tổ CM đăng ký các danh hiệu thi đua năm học theo đúng quy định . Chỉ tiếu thi đua năm  học đã được thống nhất của HĐT. Các tổ CM  căn cứ để vận động CB,GV,NV tự giác đăng ký. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2016. Nộp danh sách đăng ký về HĐTĐ  vào tuần 4/tháng 9.
- Tổ chức thực hiện theo dõi thi đua ngày đầu năm học sau khi nhà trường đã quán triệt đến CB,GV,NV về nội quy học sinh, nội quy cơ quan. Các bộ phận, cá nhân được phân công có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp kết quả thi đua hàng tuần, hàng tháng báo cáo về ban thi đua để sơ kết tổng kết đợt  thi đua.
8. Công tác tài chính kế toán:
- Quyết toán các loại quỹ ngoài ngân sách để báo báo hội nghị CMHS đầu năm học , KT hoàn thành gửi về HT kiểm tra trong tuần 4 tháng 8/2016 và niêm yết công khai theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch thu chi các loại quỹ  năm học 2016-2017 triển khai lấy ý kiến thống nhất của CMHS trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian tuần 1 tháng 9/2016.
- Triển khai các khoản thu đầu năm học của HS sau khi được thống nhất phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. Đối với BHYT học sinh năm 2017 thực hiện mua bắt buộc 100% học sinh. GVCN quán triệt đến với CMHS và triển khai thực hiện mua vào tháng 12/2016..
- Hoàn thành xét nâng lương, phụ cấp thâ niên tháng 6,7,8/2016. Kế toán tập hợp hồ sơ theo quy định chuyển hội đồng xét nâng lương họp xét váo tháng 8/2016.
- Thực hiện hồ sơ kế toán hàng ngày kịp thời, đúng quy định. Chuẩn bị các loại hóa đơn  chứng từ thu các loại  quỹ  đầu năm học và triển khai thực hiện.
9. Công tác chủ nhiệm:
- Thực hiện nghiêm túc giờ giấc chủ nhiệm theo quy định hàng ngày. Triển khai công tác GDNGLL theo chủ điểm tháng 9/2016 cho lớp chủ nhiệm với các nội dung như trên: Truyền thống nhà trường - ATGT
- Tổ chức họp CMHS lớp chủ nhiệm vào ngày thứ 7(10/9) giờ SHL nội dung nhà trường có hướng dẫn sau. Hội nghị CMHS trường (rưởng ban đại diện lớp – GVCN) vào ngày 11/9 ( lúc 8 h) GVCN gửi giấy mời họp.
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách chủ nhiệm và cập nhật kịp thời các thông tin theo đúng quy định ( riêng sổ điểm lớp phải ghi thật chính xác lí lịch học sinh trang đầu các thông tin lấy từ GKS của học sinh) cập nhật các thông tin HS trên phần mền quản lý học sinh VNPT sau khi nhà trường đã phân quyền năm học 2016-2017
- Đôn đốc nhắc nhỡ và hướng dẫn lớp CN thực hiện tốt nề nếp nội quy nhà trường, công tác thi đua. Thường xuyên phối hợp với CMHS, TPT, GVBM để kịp thời xử lý  HS lớp khi có sự cố xảy ra.
- Triển khai thu các khoản đầu năm học khi được sự thống nhất phê duyệt của các cấp ( Thực hiện ghi biên lai thu tiền HS đúng quy định – Nộp tiền về KT,TQ phải ghi rõ danh sách HS nộp tiền theo mẫu nhà trường)
- Triển khai cho CMHS đăng ký dịch vụ liên lạc điện tử giữa nhà trường với CMHS từ năm học 2016-2017, Phí dịch vụ: theo quy định của nhà cung cấp VNPT (40.000đ -70.000 đ -110.00 đ).
10. Công tác văn thư lưu trữ - Bảo vệ phục vụ:
Bảo vệ phân công thực hiện trực nghiêm túc đảm bảo 24/24 giờ. Thường xuyên tuần tra theo dõi và có biện pháp xử lý các vi phạm về ANTT, an toàn phòng cháy nổ, bảo vệ tài sản CSVC trong nhà trường. Trật tự an toàn khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm ( Đầu và cuối giờ học hàng ngày)
- Phối hợp chặt chẻ với công an phường Lộc  Sơn ( Thường xuyên có số ĐT công an), đoàn đội để kịp thời xử lý khi có các tình huống xấu xảy ra: Như gây gõ đánh nhau mất an ninh trong và trước cổng trường…lập sổ nhật ký theo dõi tình hình ANTT hàng ngày và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo nhà trường.(PHT CSVC phụ trách)
- Thực hiện trực hiệu lệnh hàng ngày đảm bảo đúng giờ giấc quy định ra và vào lớp.
- Thực hiện công văn đi đến kịp thời. Cập nhật đầy đủ vào các loại sổ sách quản lý HS đầu năm học ( Chuyển đi, chuyển đến, sổ đăng bộ, cập nhật văn bằng chứng chỉ.)
- Văn thư xây dựng và công khai lịch làm việc trong tuần trước phòng làm việc để nhận dân biệt thực hiện.
- Đăng ký và thực hiện các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định của nhà trường đầu năm học ( Học bạ, sổ điểm lớp, sổ đầu bài, giấy mời, sổ khám sức khỏe..)
- Liên hệ phòng GD&ĐT nhận các loại  hồ sơ mà phòng GD&ĐT ký duyệt: TN THCS 2016-2016; tuyển sinh 2016-2017, bằng TN… Lưu đúng quy định
- Lưu giữ các loại hồ sơ phổ cập GD theo đúng quy định và phân công cảu nhà trường.
11.  Một số công tác khác:
- Triển khai thực hiện cập nhật số liệu phổ cập THCS theo quy định – Phó HT phụ trách phân công CB,GV,NV thực hiện.
- Xây dựng KH và triển khai thực hiện công tác duy trì trường chuẩn Quốc gia, công tác KĐCL giáo dục năm học 2016-2017.
- Ban hành QĐ thành lập các tổ chức, các hội đồng thi đua khen thưởng, Ban tư vấn tâm lý học đường, Ban chỉ đạo ANTT phòng chống bạo lực học đường, ATGT, ban hành các nội quy, quy chế trong nhà trường .
- Triển khai thực hiện hộp thư điện tử cá nhân đảm bảo 100% CB,GV,NV. Các tổ trưởng CM lập danh sách địa chỉ điện tử cá nhân trong tổ gửi về nhà trường ttrong tuần I tháng 9.
- Yêu cầu CB,GV,NV thường xuyên  vào trang thông tin điện tử của trường để kịp thời nắm bắt các thông tin của nhà trường ( Nhà trường sẽ đưa các KH, thông báo… lên trang tin điện tử thường xuyên.)Địa chỉ: thcslocson.edu.vn
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                               ( Đã ký và đóng dấu)
 
                                                                           NGUYỄN TRỌNG HỌC
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây